6/02/2018 ערב הרכבים מוסיקליים לחט"ב ולחט"ע של מגמת המוסיקה ב"אשכול פיס"