6/02/2018 כנס עידוד בחירת מגמות טכנולוגיות ב"אשכול פיס" בהנחיית רמי שקד