5/02/2018 יום נחשון - סיור לביה"ח קפלן ברחובות בנושא: דימות רפואי