ברכות על הזכייה של היזמים הצעירים מבן גוריון מקום שלישי בכל הארץ! בתחרות היזמים הצעירים !!