תנ"ך

מטרות  הלימוד:

הקניית יכולת התמודדות עם קריאת  הטקסט והבנתו

מפגש מעמיק עם הטקסט המקראי תוך התייחסות לרבדים לשוניים, רעיוניים, ספרותיים, היסטוריים.

השתתת ערכי תרבות ישראל תוך התבססות על ההכרה שלתנ"ך פנים רבות.

הפגשת הלומד עם מגוון סוגים ספרותיים, עם נושאים ורעיונות לאומיים ואוניברסליים .

טיפוח היכולת להתמודד עם ריבוי דעות ועם ערכים משתנים.

פתוח חשיבה ביקורתית, שיפוט והערכה הכרות עם נגישות למקורות פרשניים שונים: מסורתיים ביקורתיים, ומודרניים, הכרות עם תקופות היסטוריות שונות ,מנהיגים שונים ומנהיגות שונה. מפגש עם טקסטים מתרבויות מקבילות-המזרח הקדום

הוראה בינתחומית וחשיפת הקשר בין המקרא לתחומי הדעת השונים

שימוש באקטואליה ככלי פרשני. הבע הקול האישי של התלמיד באמצעות עבודות יצירתיות

 

יחידה שלישית- הערכה חלופית ומבחן מסכם: מנהיגותם של משה ודוד

נושא המנהיגות הוא נושא אוניברסלי, המזמן דיון פורה ועשיר שיכול לשקף השקפות עולם והנחות יסוד של המקרא ושל לומדיו. הכתובים מאפשרים עיון מעמיק בעולמם של שני מנהיגים שסיפוריהם מתפרסים על פני פרקים רבים– משה ודוד. מכתובים אלה אנו לומדים על עלייתם למעמד המנהיג, ועל ההתפתחויות שחלו בהם ובמנהיגותם בשנות כהונתם והתפתחותו.

יחידה רביעית חמש המגילות: שיר השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר .

חשיפה ולימוד מעמיק של המגילות המופיעות בקובץ כתובים.

במסורת היהודית מקובל לקרוא את שיר השירים בפסח, את רות בשבועות, את איכה בתשעה באב, את קהלת בסוכות ואת אסתר בפורים.

המגילות שונות זו מזו בלשונן, במשמעותן ובסוגן הספרותי.

במהלך הלימוד ישולבו מאמרים ומקורות חיצוניים (עלילות גלגמש, שירי אהבה מצריים, תוספות למגילת אסתר)

יחידה חמישית–  יחידת לימוד פנימית וייחודית לבית הספר בנושא "אהבה מיניות ופיתוי במקרא" תכנית זו משלבת מקורות מקראיים, פרשנות מסורתית ומודרנית, מפגש עם תרבויות מקבילות, מקורות חוץ מקראיים, מקורות אקטואליים, מקורות הלכתיים, מקורות במשפט העברי,  הגות ומאמרים,  אומנות, שירה , ציור, פיסול ועוד.

מערך הלימודים:

  •        2 יח"ל חובה – שילוב הלימודים בכתות י' ו- י"א, בגרות בסוף י"א.
  •        יחידה שלישית  – הערכה חלופית ומבחן מסכם פנימי, בכתה י"א.
  •        יחידה רביעית– בחינת הבגרות בכתה י"ב.
  •        יחידה חמישית- בחינת בגרות פנימית בכיתה י"ב

לימוד היחידה החמישית הוא ייחודי לביה"ס, וכולל תכנית לימודים שנבנתה ע"י צוות מורי התנ"ך בביה"ס. בחינת הבגרות נערכת ע"י המורה המלמד בתאריך מוקדם לבחינות הבגרות הנערכות בקיץ, כך קל יותר להתמודד עם כמות החומר .

תנאי קבלה לכיתה י"א: ציון בתנ"ך  – 80.

 

"קרא את התנ"ך כאילו אתה קורא בו בפעם הראשונה,

כאילו שאתה מקבל אותו בצורה בלתי סופית,

קרא אותו באופן פתוח כאילו רק סיימו לכתוב אותו,

תן את האפשרות שבינו ובינך יקרה מה שצריך לקרות,

אינך יודע אילו מהמילים הכתובות הן במיוחד בשבילך,

אשר יגרמו לך שינוי, תהיה פתוח…." (מרטין בובר)