נחשון

כיתת נחשון- הינה תכנית לפיתוח מנהיגות עצמית,  ולטיפוח נוער עתיר כישרונות וערכי, ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת ישראל. התכנית יונקת את תפישת החינוך וההכשרה שלה מתכנית העילית הצבאית–אקדמית תלפיות.

כיתת נחשון תמשיך מהחטיבה לקראת תעודת בגרות מדעית עם דגש על העשרה, העצמת הלומד ומעורבות בקהילה.