כימיה

הכימיה מהווה חלק חשוב בחינוך המדעי והטכנולוגי, גורם חשוב בתחומים מגוונים, כגון: ביטחון, תעשיה, חקלאות, בריאות, אנרגיה ואיכות הסביבה.

המטרות העיקריות:

  •        להקנות לתלמידים יכולת הבנה טובה של תופעות בחיי היום יום.
  •        להוות בסיס ללימודי המשך בתחומים הבאים: רפואה, רוקחות, היי טק בכימיה, ביוטכנולוגיה,       

           הנדסה כימית ועוד.

  •        לעצב תלמיד חושב ובר אוריין בתחומי המדע.

 

תחומי הלימוד:

מושגי יסוד בכימיה, מבנה האטום, רדיואקטיביות, חומרים –  יוניים, מולקולריים, מתכתיים ואטומרים.

חמצון – חיזור, חומצות ובסיסים, אנרגיה כימית, שיווי משקל כימי, כימיה אורגנית, פולימרים, סוכרים, חלבונים, שומנים ואיכות הסביבה.

 

בשלב הראשון של הלימודים נחשף הלומד למושגים בסיסיים במדע, תוך הדגשת הרלוונטיות של מושגים אלו לחיי היום יום. בשלב השני של הלימודים מודגשת החשיבה המדעית וכוללת שאלות פתוחות ועדכניות במדע.

במקביל  ובנוסף ללימודים העיוניים, התלמיד  מתנסה בניסויים במעבדה, הממחישים את החומר הנלמד בכיתה.

 

מערך הלימודים:

במסלול הלימודים ייגשו התלמידים לבחינת בגרות בהיקף של 5 יח"ל בשני שלבים:

כיתה י"ב – 1 יח"ל יחידת מעבדה,  בחינת בגרות בע"פ.

כיתה י"ב  – 4 יח"ל. בחינה עיונית.

 

דרישות קבלה לכיתה י"א:

ציון בכימיה – 80 ומעלה.

ציון במתמטיקה 4 יח"ל – 80 ומעלה.