ביולוגיה

תלמיד שכבת יוד המחויב ללמוד שני מקצועות מדעיים יכול לבחור במקצוע זה.

 

מקצוע מדעי שנועד לכלל תלמידי שכבת יוד כבחירה. בכיתה יוד לומדים על המערכות בגוף האדם ועורכים ניסויים במעבדה.

התלמידים יוכלו להרחיב את לימודי הביולוגיה בכיתה יא.

הלימודים במגמת הביולוגיה מאפשרים מפגש של תלמידים עם תחומים שונים בביולוגיה בצורה מעמיקה. התנסויות במעבדה ובשדה, פעילויות חקר, וטיפול בנתונים כמותיים משולבים בלמידה ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראת הנושאים השונים.

תחומי הלימוד:

  •           לימוד נושאים מהתחום העיוני.
  •           התנסות במעבדה ובשדה.
  •           קריאת מאמרים מדעיים.
  •           פעילויות חקר ופתרון בעיות.
  •           עיבוד  כמותי של נתונים ודיווח עליהם.   

ההיקף העיוני מורכב משלושה נושאי חובה המיצגים שלש רמות ארגון:

א. רמת התא.

ב. רמת האורגניזם השלם ( גוף האדם ).

ג. רמת המערכת האקולוגית.

ד.נושא עמקה: חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

 

בנוסף התלמידים ייחשפו לנושאים מחקריים מתחדשים.

נושאים אלה יעסקו בתכנים שבחזית המדע והוראתם תתבסס על לימוד מאמרי מחקר.

במסגרת המעבדה יתנסו וירכשו התלמידים מיומנויות חקר, דרכי חקר, יכולת להשתמש בכלים ובמכשירים וילמדו לעבוד הן בצוות והן באופן עצמאי.  

 

 ביו-חקר: ביצוע עבודת חקר על ידי התלמיד וסיכום סיור לימודי בטבע.

 

למה כדאי?

לימודי הביולוגיה מעניינים, מגוונים ומספקים תשתית טובה ללימוד רפואה בעתיד, ללימודי הביולוגיה, ביוטכנולוגיה וללימודים שונים בפקולטה לחקלאות. כמו כן יכולים הלימודים במגמת הביולוגיה לסייע מאד לסטודנטים בפקולטה לפסיכולוגיה ועוד. במשך כל השנים  הצליחו תלמידי מגמת הביולוגיה להגיע להישגים גבוהים מאד בבחינות הבגרות. תוצאות כאלה מאפשרות לתלמידים להתמודד בהצלחה עם דרישות החוגים במוסדות  להשכלה גבוהה  הדורשים סף כניסה גבוה .

 

תנאי קבלה: ציון שנתי בביולוגיה-80; ממוצע ציונים בגוש המקצועות הריאלי-80 מתמטיקה 3 יח"ל-90.